شما در فرانسه تحصیل کرده اید و مدرک کارشناسی ارشد 2 یا دکترا را در یکی از دانشگاه های فرانسه گرفته اید، ما می توانیم یک اجازه اقامت
.برای شما برای یک دوره یک ساله دریافت کنیم که به شما امکان می دهد کار کنید یا شرکت خود را ایجاد کنید

 .اگر نتوانستید در یک شرکت شغلی پیدا کنید و استخدام شوید، فورًا به شما کمک کنیم  تا بتوانیم در ایجاد شرکت یا فعالیت مستقل به شما کمک کنیم

لطفا توجه داشته باشید که این فرآیند به حدود 3 تا 4 ماه آماده سازی نیاز دارد. بنابراین ضروری است که قبل از انقضای مجوز اقامت خود با ما
.پیش بینی کرده و با ما تماس بگیرید

.اگر مایل به تغییر وضعیت و دریافت مجوز اقامت جدید با معیارهای مختلف هستید، ما نیز می توانیم به شما کمک کنیم
!شک نکنید DASSANT Baharéh Coline Maître برای رزرو وقت مشاوره حقوقی با