وکیل بهاره دسان

  • وکیل فرانسوی-ایرانی است که بیش از 15 سال تجربه وکالت در شهر پاریس.
  • با تسلط بر سه زبان فرانسوی انگلیسی و فارسی.
  • وی با سابقه بلندمدت در شرکت های مشهور فرانسوی، در زمینه مشاوره و دعاوی حقوقی ست و از آموزش های حقوقی بین المللی به ویژه از طریق تحصیل در خارج از کشور (ایاالت متحده آمریکا و هلند) بهره برده است.

امور حقوقی در فرانسه

تیم وکالت ما در حقوق خانواده، افراد و دارایی ها و ارث آنها، حقوق تابعیت، حقوق امالک و  تجارت
به شما مشاوره می دهد.

امور مهاجرتی در فرانسه

اجرای سرویس های مهاجرتی درخواست انواع تیتر ویزا و اقامت در کشور فرانسه

امور شهروندی در فرانسه

تشکیل پرونده و درخواست شهروندی برای کلیه اتباع ایرانی در کشور فرانسه

نام

نام خانوادگی

آدرس ایمیل

پیام شما

 

CABINET DASSANT

75009 6 Avenue du Coq

9Rue Boissy d’Anglais

75008 Paris

:Téléphone / WhatsApp

00.33.7.56.99.53.07

Horaires d’ouverture (sur rdv uniquement) : Lundi au Vendredi : 9h -19h

office